Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Công nghệ cao B&T Việt Nam

Rosemount 3051S Pressure Transmitter

 • Đo và truyền giá trị áp suất qua đường Tankbus
 • Phù hợp lắp đặt cho tất cả các ứng dụng

 

 • Đo và truyền giá trị áp suất qua đường Tankbus
 • Phù hợp lắp đặt cho tất cả các ứng dụng
>> Chi tiết

Rosemount 2180 Field Bus Modem ( FBM )

Rosemount 2180 FBM sử dụng để kết nối phần mềm TankMaster HMI PC đến các thiết bị trường trên đường TRL2 fieldbus. Modem kết nối với máy tình thông qua công RS232 hoặc USB phục vụ cho việc hiển thị dữ liệu trên màn hình máy tính và cái đặt cấu hình cho các thiết bị trong hệ thống.

Rosemount 2180 FBM sử dụng để kết nối phần mềm TankMaster HMI PC đến các thiết bị trường trên đường TRL2 fieldbus. Modem kết nối với máy tình thông qua công RS232 hoặc USB phục vụ cho việc hiển thị dữ liệu trên màn hình máy tính và cái đặt cấu hình cho các thiết bị trong hệ thống.

>> Chi tiết

Rosemount 2460 System Hub

 • Mỗi thiết bị 2460 đều được trang bị 3 cổng Ethernet được dùng cho Modbus TCP để kết nối tới hệ thống máy chủ.
 • Rosemount 2460 có thể hỗ trợ tối đa đến 64 bể.
 • Giới hạn nhiệt độ cho phép: -40 – +70°C.

 

 • Mỗi thiết bị 2460 đều được trang bị 3 cổng Ethernet được dùng cho Modbus TCP để kết nối tới hệ thống máy chủ.
 • Rosemount 2460 có thể hỗ trợ tối đa đến 64 bể.
 • Giới hạn nhiệt độ cho phép: -40 – +70°C.
 • Mỗi thiết bị 2460 đều được trang bị 3 cổng Ethernet được dùng cho Modbus TCP để kết nối tới hệ thống máy chủ.
 • Rosemount 2460 có thể hỗ trợ tối đa đến 64 bể.
 • Giới hạn nhiệt độ cho phép: -40 – +70°C.
 • Mỗi thiết bị 2460 đều được trang bị 3 cổng Ethernet được dùng cho Modbus TCP để kết nối tới hệ thống máy chủ.
 • Rosemount 2460 có thể hỗ trợ tối đa đến 64 bể.
 • Giới hạn nhiệt độ cho phép: -40 – +70°C.
>> Chi tiết

Rosemount 2160 Field Communication Unit (FCU)

 • 2160 là thiết bị thu thập dữ liệu nó liên tục thu thập dữ liệu từ các thiết bị trường trong hệ thống Raptor.
 • 2160 lưu trữ dữ liệu đo được trong bộ nhớ đệm. Bất cứ khi nào nhận được yêu cầu từ máy chủ thì 2160 có thể ngay lập tức gửi dữ liệu từ bộ nhớ đệm.

 

 • 2160 là thiết bị thu thập dữ liệu nó liên tục thu thập dữ liệu từ các thiết bị trường trong hệ thống Raptor.
 • 2160 lưu trữ dữ liệu đo được trong bộ nhớ đệm. Bất cứ khi nào nhận được yêu cầu từ máy chủ thì 2160 có thể ngay lập tức gửi dữ liệu từ bộ nhớ đệm.
 • 2160 là thiết bị thu thập dữ liệu nó liên tục thu thập dữ liệu từ các thiết bị trường trong hệ thống Raptor.
 • 2160 lưu trữ dữ liệu đo được trong bộ nhớ đệm. Bất cứ khi nào nhận được yêu cầu từ máy chủ thì 2160 có thể ngay lập tức gửi dữ liệu từ bộ nhớ đệm.
 • 2160 là thiết bị thu thập dữ liệu nó liên tục thu thập dữ liệu từ các thiết bị trường trong hệ thống Raptor.
 • 2160 lưu trữ dữ liệu đo được trong bộ nhớ đệm. Bất cứ khi nào nhận được yêu cầu từ máy chủ thì 2160 có thể ngay lập tức gửi dữ liệu từ bộ nhớ đệm.
>> Chi tiết

Rosemount 2230 Graphical Field Display

 • Rosemount 2230 hiển thị các giá trị đo được của hệ thống như mức, nhiệt độ , áp suất.
 • Rosemount 2230 có thể hiển thị dữ liệu từ các thiết bị kết nối với 2410 TankHub

 

 • Rosemount 2230 hiển thị các giá trị đo được của hệ thống như mức, nhiệt độ , áp suất.
 • Rosemount 2230 có thể hiển thị dữ liệu từ các thiết bị kết nối với 2410 TankHub
>> Chi tiết