Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Công nghệ cao B&T Việt Nam

KẾT NỐI TRUYỀN TRỰC TUYẾN SỐ LIỆU ĐO MỨC TỰ ĐỘNG BỒN BỂ LÊN CƠ QUAN HẢI QUAN

Theo nghị định 67 của chính phủ đặt ra nhằm đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực Hải Quan chống gian lận thương mại đối với xăng dầu. Các kho xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất phải lắp đặt thiết bị đo mức bồn bể tự động kết nối trực tuyến số lượng xăng dầu xuất nhập tồn kho với cơ quan Hải Quan. Với thiết bị đo mức tự động, toàn bộ quá trình xuất nhập tồn kho luôn được cập nhật từng giờ từng phút và được kết nối và truyền các dữ liệu này lên cơ quan Hải Quan. Việc lắp đặt các thiết bị giám sát lượng xăng dầu xuất nhập, tồn của doanh nghiệp với cơ quan hải Quan là một bước tiến lớn trong vấn đề minh bạch hóa trong mặt hàng xăng dầu.

Một số hình ảnh chuyên mục Hải Quan được chiếu trên VTV1.

Sản phẩm liên quan Previous Next