Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Công nghệ cao B&T Việt Nam

Rosemount 2180 Field Bus Modem ( FBM )

  • Rosemount 2180 FBM sử dụng để kết nối phần mềm TankMaster HMI PC đến các thiết bị trường trên đường TRL2 fieldbus. Modem kết nối với máy tình thông qua công RS232 hoặc USB phục vụ cho việc hiển thị dữ liệu trên màn hình máy tính và cái đặt cấu hình cho các thiết bị trong hệ thống.
  • Chuẩn tín hiệu: TRL2.
  • Hỗ trợ kết nối tối đa: 8 tanks/1 FBM.

 

 

Sản phẩm liên quan Previous Next