Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Công nghệ cao B&T Việt Nam

Rosemount 2410 TankHub

  • Rosemount 2410 TankHub có thể coi như bộ não trong hệ thống Tank Gauging.
  • Nó đảm nhiệm việc cấp nguồn và truyền thông với tất cả các thiết bị.
  • Điều khiển truyền thông giữa các thiết bị trường và phòng điều khiển.
  • Hiển thị kết quả đo được và cung cấp dữ liệu đo được cho Rosemount 2230.
  • Hiện có 2 phiên bản hỗ trợ một bể chứa và nhiều bể chứa.
  • 2410 TankHub truyền thông với các thiết bị lắp trên 1 hoặc vài bồn thông qua đường TankBus. TankBus tương thích với chuẩn FISCO (Fieldbus Intrinsically Safe Concept) FOUNDATION fieldbus.
  • 2410 hỗ trợ tự động cấu hình cho TankBus trong hệ thống Raptor – đó là tính năng đã được nhận bằng sáng chế.
  • 2410 thu thập các giá trị đo như mức, nhiệt độ , và áp suất. Nó tính toán ra nhiệt độ trung bình, tỉ trọng toàn phần và bảng giá trị thể tích quy đổi. Các dữ liệu có thể hiển thị trên bộ hiển thị 2230 hoặc có thể chuyển đến phần mềm TankMaster hoặc hệ thống máy chủ.

 

Sản phẩm liên quan Previous Next