Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Công nghệ cao B&T Việt Nam

TankMaster Software

 • Dữ liệu đo bồn thời gian thực như: mức, nhiệt độ , mức nước và áp suất.
 •  Tính toán và kiểm kê thể tích thực và thể tích gộp theo tiêu chuẩn API và ISO.
 • Hybrid Tank Gauging với giá trị áp suất đầu vào (cảm biến áp suất) cung cấp dữ liệu cho tính toán tỉ trọng và khối lượng.
 • Tính toán giao nhận và quản lý tồn kho
 • Dữ liệu đo bồn thời gian thực như: mức, nhiệt độ , mức nước và áp suất.
 •  Tính toán và kiểm kê thể tích thực và thể tích gộp theo tiêu chuẩn API và ISO.
 • Hybrid Tank Gauging với giá trị áp suất đầu vào (cảm biến áp suất) cung cấp dữ liệu cho tính toán tỉ trọng và khối lượng.
 • Tính toán giao nhận và quản lý tồn kho
>> Chi tiết

Tank Radar REX 3920 (RTG-3920)

 • Độ tin cậy cao
 • Độ chính xác được hợp chuẩn cho ứng dụng giao nhận
 • Lắp đặt dễ dàng trên manhole 8”
 • Kết cấu Anten không đọng nước theo API chương 3.1B
 • Mô phỏng được tín hiệu của một số nhà sản xuất khác
 • Được TUV phê chuẩn cho ứng dụng báo tràn
 • •Có thể tích hợp được vào hệ thống TankRadar

 

>> Chi tiết

Tank Radar REX 3960 (RTG-3960)

 • Độ tin cậy cao nhất
 • Phương pháp đo không tiếp xúc
 • Lắp đặt trong ống still-pipe đảm bảo sóng phản hồi mạnh ngay cả trong các điều kiện nhiễu và hóa hơi bề mặt
 • Hoạt động như một thiết bị đo sơ cấp, thứ cấp và cảnh báo trong hệ thống quản lý LPG hoàn chỉnh
 • Dễ dàng tích hợp với bất kỳ hệ thống quản lý LTD hoặc LNG
 • Được TÜV phê chuẩn
>> Chi tiết

Data Acquisition Unit 2100 (DAU 2100)

 • Lên tới 14 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ PT 100
 • Hiển thị dữ liệu mức, nhiệt độ bồn…
 • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Kết cầu bền vững, chống bụi bẩn…
 • Lên tới 14 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ PT 100
 • Hiển thị dữ liệu mức, nhiệt độ bồn…
 • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Kết cầu bền vững, chống bụi bẩn…
 • Lên tới 14 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ PT 100
 • Hiển thị dữ liệu mức, nhiệt độ bồn…
 • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Kết cầu bền vững, chống bụi bẩn…
 • Lên tới 14 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ PT 100
 • Hiển thị dữ liệu mức, nhiệt độ bồn…
 • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Kết cầu bền vững, chống bụi bẩn…
 • Lên tới 14 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ PT 100
 • Hiển thị dữ liệu mức, nhiệt độ bồn…
 • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Kết cầu bền vững, chống bụi bẩn…
 • Lên tới 14 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ PT 100
 • Hiển thị dữ liệu mức, nhiệt độ bồn…
 • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Kết cầu bền vững, chống bụi bẩn…
 • Lên tới 14 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ PT 100
 • Hiển thị dữ liệu mức, nhiệt độ bồn…
 • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Kết cầu bền vững, chống bụi bẩn…
 • Lên tới 14 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ PT 100
 • Hiển thị dữ liệu mức, nhiệt độ bồn…
 • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Kết cầu bền vững, chống bụi bẩn…
>> Chi tiết

REX Display Unit 40 (RDU 40)

 • Đọc được từ xa
 • Khoảng cách 100 m (328 ft.) •Dễ dàng sử dụng
 • Dễ dàng lắp đặt
 • Chịu được môi trường khắc nghiệt, thời tiết, bụi bẩn
 • Độ tin cậy cao
 • •Cung cấp ngõ vào nhiệt độ cho TankRadar Pro

 

 • Đọc được từ xa
 • Khoảng cách 100 m (328 ft.) •Dễ dàng sử dụng
 • Dễ dàng lắp đặt
 • Chịu được môi trường khắc nghiệt, thời tiết, bụi bẩn
 • Độ tin cậy cao
 • •Cung cấp ngõ vào nhiệt độ cho TankRadar Pro
>> Chi tiết