Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Công nghệ cao B&T Việt Nam

Rosemount 2160 Field Communication Unit (FCU)

 • 2160 là thiết bị thu thập dữ liệu nó liên tục thu thập dữ liệu từ các thiết bị trường trong hệ thống Raptor.
 • 2160 lưu trữ dữ liệu đo được trong bộ nhớ đệm. Bất cứ khi nào nhận được yêu cầu từ máy chủ thì 2160 có thể ngay lập tức gửi dữ liệu từ bộ nhớ đệm.

 

 • 2160 là thiết bị thu thập dữ liệu nó liên tục thu thập dữ liệu từ các thiết bị trường trong hệ thống Raptor.
 • 2160 lưu trữ dữ liệu đo được trong bộ nhớ đệm. Bất cứ khi nào nhận được yêu cầu từ máy chủ thì 2160 có thể ngay lập tức gửi dữ liệu từ bộ nhớ đệm.
 • 2160 là thiết bị thu thập dữ liệu nó liên tục thu thập dữ liệu từ các thiết bị trường trong hệ thống Raptor.
 • 2160 lưu trữ dữ liệu đo được trong bộ nhớ đệm. Bất cứ khi nào nhận được yêu cầu từ máy chủ thì 2160 có thể ngay lập tức gửi dữ liệu từ bộ nhớ đệm.
 • 2160 là thiết bị thu thập dữ liệu nó liên tục thu thập dữ liệu từ các thiết bị trường trong hệ thống Raptor.
 • 2160 lưu trữ dữ liệu đo được trong bộ nhớ đệm. Bất cứ khi nào nhận được yêu cầu từ máy chủ thì 2160 có thể ngay lập tức gửi dữ liệu từ bộ nhớ đệm.
>> Chi tiết

Rosemount 2230 Graphical Field Display

 • Rosemount 2230 hiển thị các giá trị đo được của hệ thống như mức, nhiệt độ , áp suất.
 • Rosemount 2230 có thể hiển thị dữ liệu từ các thiết bị kết nối với 2410 TankHub

 

 • Rosemount 2230 hiển thị các giá trị đo được của hệ thống như mức, nhiệt độ , áp suất.
 • Rosemount 2230 có thể hiển thị dữ liệu từ các thiết bị kết nối với 2410 TankHub
>> Chi tiết

Tank Radar REX 3920 (RTG-3920)

 • Độ tin cậy cao
 • Độ chính xác được hợp chuẩn cho ứng dụng giao nhận
 • Lắp đặt dễ dàng trên manhole 8”
 • Kết cấu Anten không đọng nước theo API chương 3.1B
 • Mô phỏng được tín hiệu của một số nhà sản xuất khác
 • Được TUV phê chuẩn cho ứng dụng báo tràn
 • •Có thể tích hợp được vào hệ thống TankRadar

 

>> Chi tiết

Tank Radar REX 3960 (RTG-3960)

 • Độ tin cậy cao nhất
 • Phương pháp đo không tiếp xúc
 • Lắp đặt trong ống still-pipe đảm bảo sóng phản hồi mạnh ngay cả trong các điều kiện nhiễu và hóa hơi bề mặt
 • Hoạt động như một thiết bị đo sơ cấp, thứ cấp và cảnh báo trong hệ thống quản lý LPG hoàn chỉnh
 • Dễ dàng tích hợp với bất kỳ hệ thống quản lý LTD hoặc LNG
 • Được TÜV phê chuẩn
>> Chi tiết

Data Acquisition Unit 2100 (DAU 2100)

 • Lên tới 14 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ PT 100
 • Hiển thị dữ liệu mức, nhiệt độ bồn…
 • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Kết cầu bền vững, chống bụi bẩn…
 • Lên tới 14 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ PT 100
 • Hiển thị dữ liệu mức, nhiệt độ bồn…
 • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Kết cầu bền vững, chống bụi bẩn…
 • Lên tới 14 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ PT 100
 • Hiển thị dữ liệu mức, nhiệt độ bồn…
 • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Kết cầu bền vững, chống bụi bẩn…
 • Lên tới 14 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ PT 100
 • Hiển thị dữ liệu mức, nhiệt độ bồn…
 • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Kết cầu bền vững, chống bụi bẩn…
 • Lên tới 14 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ PT 100
 • Hiển thị dữ liệu mức, nhiệt độ bồn…
 • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Kết cầu bền vững, chống bụi bẩn…
 • Lên tới 14 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ PT 100
 • Hiển thị dữ liệu mức, nhiệt độ bồn…
 • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Kết cầu bền vững, chống bụi bẩn…
 • Lên tới 14 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ PT 100
 • Hiển thị dữ liệu mức, nhiệt độ bồn…
 • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Kết cầu bền vững, chống bụi bẩn…
 • Lên tới 14 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ PT 100
 • Hiển thị dữ liệu mức, nhiệt độ bồn…
 • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Kết cầu bền vững, chống bụi bẩn…
>> Chi tiết