Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Công nghệ cao B&T Việt Nam

Rosemount 5900S LPG/LNG Antenna

 • Antenna được thiết kế để đo mức bên trong các bể LPG/LNG (bể khí hóa lỏng).
 • Tín hiệu sóng được truyền trong một Still-pipe cho phép đầu đo có tín hiệu đủ mạnh ngay cả khi trên bề mặt chất lỏng có thêm pha hơi.
 • Đầu đo được trang bị một van cầu và một cảm biến đo áp suất hơi.
 • Nhiệt độ hoạt động: -170 – +90°C
 • Dải đo: 8-30m.
>> Chi tiết

Multi Spot Temperature Sensor

 • Nhiệt độ là yếu tố rất quan trọng để quá trình kiểm kê tồn kho và giao nhận được chính xác nhất.
 • Các cảm biến MST 3 hoặc 4 dây có độ chính xác cao sử dụng trong hệ thống Raptor đo nhiệt độ chất lỏng với 16 điểm nhiệt độ.
 • Nhiệt độ là yếu tố rất quan trọng để quá trình kiểm kê tồn kho và giao nhận được chính xác nhất.
 • Các cảm biến MST 3 hoặc 4 dây có độ chính xác cao sử dụng trong hệ thống Raptor đo nhiệt độ chất lỏng với 16 điểm nhiệt độ.
 • Nhiệt độ là yếu tố rất quan trọng để quá trình kiểm kê tồn kho và giao nhận được chính xác nhất.
 • Các cảm biến MST 3 hoặc 4 dây có độ chính xác cao sử dụng trong hệ thống Raptor đo nhiệt độ chất lỏng với 16 điểm nhiệt độ.
 • Nhiệt độ là yếu tố rất quan trọng để quá trình kiểm kê tồn kho và giao nhận được chính xác nhất.
 • Các cảm biến MST 3 hoặc 4 dây có độ chính xác cao sử dụng trong hệ thống Raptor đo nhiệt độ chất lỏng với 16 điểm nhiệt độ.
>> Chi tiết

Water Level Sensor

 • Cảm biển đo mức nước WLS liên tục đo mức nước tự do phía dưới bề mặt dầu (dưới đáy bể).
 • Giúp tính toán ra lượng dầu tồn thực trong kho
 • Cảm biển đo mức nước WLS liên tục đo mức nước tự do phía dưới bề mặt dầu (dưới đáy bể).
 • Giúp tính toán ra lượng dầu tồn thực trong kho
 • Cảm biển đo mức nước WLS liên tục đo mức nước tự do phía dưới bề mặt dầu (dưới đáy bể).
 • Giúp tính toán ra lượng dầu tồn thực trong kho
 • Cảm biển đo mức nước WLS liên tục đo mức nước tự do phía dưới bề mặt dầu (dưới đáy bể).
 • Giúp tính toán ra lượng dầu tồn thực trong kho
>> Chi tiết