Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Công nghệ cao B&T Việt Nam

TankMaster Software

 • Dữ liệu đo bồn thời gian thực như: mức, nhiệt độ , mức nước và áp suất.
 •  Tính toán và kiểm kê thể tích thực và thể tích gộp theo tiêu chuẩn API và ISO.
 • Hybrid Tank Gauging với giá trị áp suất đầu vào (cảm biến áp suất) cung cấp dữ liệu cho tính toán tỉ trọng và khối lượng.
 • Tính toán giao nhận và quản lý tồn kho
 • Dữ liệu đo bồn thời gian thực như: mức, nhiệt độ , mức nước và áp suất.
 •  Tính toán và kiểm kê thể tích thực và thể tích gộp theo tiêu chuẩn API và ISO.
 • Hybrid Tank Gauging với giá trị áp suất đầu vào (cảm biến áp suất) cung cấp dữ liệu cho tính toán tỉ trọng và khối lượng.
 • Tính toán giao nhận và quản lý tồn kho
>> Chi tiết

Data Acquisition Unit 2100 (DAU 2100)

 • Lên tới 14 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ PT 100
 • Hiển thị dữ liệu mức, nhiệt độ bồn…
 • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Kết cầu bền vững, chống bụi bẩn…
 • Lên tới 14 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ PT 100
 • Hiển thị dữ liệu mức, nhiệt độ bồn…
 • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Kết cầu bền vững, chống bụi bẩn…
 • Lên tới 14 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ PT 100
 • Hiển thị dữ liệu mức, nhiệt độ bồn…
 • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Kết cầu bền vững, chống bụi bẩn…
 • Lên tới 14 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ PT 100
 • Hiển thị dữ liệu mức, nhiệt độ bồn…
 • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Kết cầu bền vững, chống bụi bẩn…
 • Lên tới 14 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ PT 100
 • Hiển thị dữ liệu mức, nhiệt độ bồn…
 • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Kết cầu bền vững, chống bụi bẩn…
 • Lên tới 14 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ PT 100
 • Hiển thị dữ liệu mức, nhiệt độ bồn…
 • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Kết cầu bền vững, chống bụi bẩn…
 • Lên tới 14 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ PT 100
 • Hiển thị dữ liệu mức, nhiệt độ bồn…
 • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Kết cầu bền vững, chống bụi bẩn…
 • Lên tới 14 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ PT 100
 • Hiển thị dữ liệu mức, nhiệt độ bồn…
 • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Kết cầu bền vững, chống bụi bẩn…
>> Chi tiết

REX Display Unit 40 (RDU 40)

 • Đọc được từ xa
 • Khoảng cách 100 m (328 ft.) •Dễ dàng sử dụng
 • Dễ dàng lắp đặt
 • Chịu được môi trường khắc nghiệt, thời tiết, bụi bẩn
 • Độ tin cậy cao
 • •Cung cấp ngõ vào nhiệt độ cho TankRadar Pro

 

 • Đọc được từ xa
 • Khoảng cách 100 m (328 ft.) •Dễ dàng sử dụng
 • Dễ dàng lắp đặt
 • Chịu được môi trường khắc nghiệt, thời tiết, bụi bẩn
 • Độ tin cậy cao
 • •Cung cấp ngõ vào nhiệt độ cho TankRadar Pro
>> Chi tiết

Rosemount 5900S with Parabolic Antenna

 • Dùng cho các bồn có mái cố định.
 • Thiết kế giúp giảm thiểu khả năng bám cặn khi sử dụng cho các sản phẩm như nhựa đường, sulphur…
 • Được thiết kế theo kiểu Drip-off giúp chống bám bụi tốt.
 • Trong một vài trường hợp có thể lắp trên bể mái nổi.
 • Dải đo: 0,8 – 30m.
 • Nhiệt độ làm việc tối đa : +230°C.
 • Dùng cho các bồn có mái cố định.
 • Thiết kế giúp giảm thiểu khả năng bám cặn khi sử dụng cho các sản phẩm như nhựa đường, sulphur…
 • Được thiết kế theo kiểu Drip-off giúp chống bám bụi tốt.
 • Trong một vài trường hợp có thể lắp trên bể mái nổi.
 • Dải đo: 0,8 – 30m.
 • Nhiệt độ làm việc tối đa : +230°C.
>> Chi tiết

Rosemount 5900S with Horn Antenna

 • Được thiết kế lắp đặt trong các bể mái cố định với một lỗ mở khoảng 200mm hoặc lớn hơn.
 • Được thiết kế theo kiểu Drip-off giúp chống bám bụi tốt.
 • Có thể đo đa dạng các loại sản phẩm như xăng, dầu hoặc chất hóa học trừ nhựa đường.
 • Antenna có thể dễ dàng lắp đặt trên một mặt bích mà không cần ngưng hoạt động của bồn.
 • Dải đo: 0,8 – 20m
 • Nhiệt độ làm việc tối đa: +230°C
>> Chi tiết