CÔNG TY TNHH TM & DV CÔNG NGHỆ CAO B&T VIỆT NAM

Tank Radar REX 3920 (RTG-3920)

(Tiếng Việt)

 • Độ tin cậy cao
 • Độ chính xác được hợp chuẩn cho ứng dụng giao nhận
 • Lắp đặt dễ dàng trên manhole 8”
 • Kết cấu Anten không đọng nước theo API chương 3.1B
 • Mô phỏng được tín hiệu của một số nhà sản xuất khác
 • Được TUV phê chuẩn cho ứng dụng báo tràn
 • •Có thể tích hợp được vào hệ thống TankRadar

 

>> Chi tiết

Tank Radar REX 3960 (RTG-3960)

(Tiếng Việt)

 • Độ tin cậy cao nhất
 • Phương pháp đo không tiếp xúc
 • Lắp đặt trong ống still-pipe đảm bảo sóng phản hồi mạnh ngay cả trong các điều kiện nhiễu và hóa hơi bề mặt
 • Hoạt động như một thiết bị đo sơ cấp, thứ cấp và cảnh báo trong hệ thống quản lý LPG hoàn chỉnh
 • Dễ dàng tích hợp với bất kỳ hệ thống quản lý LTD hoặc LNG
 • Được TÜV phê chuẩn
>> Chi tiết